Vad är BRO?

Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation - BRO är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation med 33 bröstcancerföreningar, BCF, över hela landet. BRO bildades 1982 av dåvarande 12 bröstcancerföreningar och har idag drygt 11 000 medlemmar. BRO får statligt bidrag från Socialdepartementet. BROs organisationsnummer är 802010-4264.

Varje år får cirka 9 000 kvinnor och 30-40 män i Sverige en bröstcancerdiagnos. Det är en allvarlig sjukdom som berör inte bara den enskilda personen utan också personens närstående, partner, barn och vänner.

BRO är intresseorganisationen som driver bröstcancerbehandlades frågor i samhället. Vi har också det mest utvecklade kontaktnätet i Sverige för dem som behöver stöd och hjälp. Ingen skall behöva kämpa ensam med sin bröstcancer! Hos oss finns det alltid någon att tala med!

Bli medlem så kan Du vara med och påverka!

Vad gör BRO?

BRO har till uppgift att främja och tillvarata bröstcancerbehandlades intressen beträffande behandling, vård och rehabilitering liksom de som löper risk att få bröstcancer på grund av ärftlighet.

Genom Bröstcancerfonden utvecklar vi stödet till dem som idag lever med bröstcancer samtidigt som vi stöder bröstcancerforskning.

BRO tillvaratar bröstcancerbehandlades intressen genom:

  • Intressepolitiskt arbete för förbättrad vård och rehabilitering.
  • Information om bröstcancerbehandlades erfarenheter och villkor.
  • Arbete för bättre hjälpmedel.
  • Konferenser och utbildningar.
  • Produktion av informations- och studiematerial.
  • Utgivning av tidskriften BROfästet med fyra nummer per år.
  • Utdelning av stipendier ur Bröstcancerfonden och Elisabeth Hedins fond.
  • Medlemskap i Cancerfondens huvudmannaorganisation.
  • Internationellt arbete i rörelsen Reach to Recovery samt Europa Donna.

BRO ingår i Handikappförbundens Samarbetsorgan och Cancerfondens huvudmannaorganisation.

BROs stadgar

Är du intresserad av att läsa BROs stadgar så kan du hämta dem i PDF-format genom att klicka här.