Bröstcancerfonden

Bröstcancerfonden, som är de bröstcancerbehandlades egen fond, startades 2001. Den administreras av Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation – BRO, och organisationen har ett 90-konto vilket innebär att den står under kontroll av Svensk Insamlingskontroll. 90-kontot kallas Bröstcancerfonden. BRO är medlemmar i FRII.

Plusgiro: 90 05 91-9

Bankgiro: 900-5919

Under rubriken "Stöd oss" (se ovan) kan du även välja att skänka en gåva online eller få info om hur du skänker via autogiro etc.

Swisch

swischa valfritt belopp till 9005919

SMS-gåvor

Nu kan du även skicka SMS-gåvor till Bröstcancerfonden!
Skänk 50, 100, 200 300 eller 500 kronor genom att SMS:a "BREAST" och summan du vill skänka till 729 01. (Exempelvis BREAST 100)

Varför Bröstcancerfonden?

Varje år får cirka 9 000 kvinnor i Sverige beskedet att de har bröstcancer. Det betyder att 25 kvinnor varje dag får höra: Du har cancer. Idag behöver ett sådant besked inte längre uppfattas som en dödsdom. Det har skett stora framsteg inom diagnostik, vård och behandling under de senaste decennierna, som ger stort hopp inför framtiden. Men vi måste satsa mer på forskning för att förstå varför bröstcancer uppstår och hur man kan anpassa behandlingen till varje enskild individ. Trots framstegen inom forskning och behandling så dör 1 500 kvinnor varje år i bröstcancer i Sverige, det innebär att var 6:e timme avlider en kvinna av bröstcancer.

De gåvor som kommer till fonden går till viktig klinisk forskning, information och stöd till bröstcancerdrabbade och deras familjer:
75 % av nettobehållningen går till klinisk patientnära bröstcancerforskning
25 % till verksamhetsfonden (information t.ex. hemsidor och broschyrer samt utbildning av stödpersoner), stipendier till vårdpersonal och medlemmar för vidareutbildning samt bidrag till rehabilitering och rekreation till medlemmar.

Klicka här för att läsa Bröstcancerfondens stadgar.