Bröstcancerförbundets styrelse

Bröstcancerförbundets styrelse väljs av medlemsföreningarnas representanter vid riksstämman som hålls var tredje år. Åren mellan kongress/riksstämma kallas ordföranden till ordförandestämma.

Bröstcancerförbundets styrelse för mandatperioden 2018-2020

Du kan skicka e-post till personerna genom att klicka på namnet.

Susanne Dieroff Hay
 
Ordförande 1:a vice ordförande Ledamot
Susanne Dieroff Hay
070-239 21 83

Rose-Marie Fredrikson 
073-941 9810

Yvonne Jakobsson 
0730-76 09 26

Ordförande Bröstcancerförbundet
2018–ff

Suppleant Bröstcancerförbundet 2017

Suppleant Bröstcancerföreningen Pärlan Helsingborg/Landskrona
2016-2017

Ordförande Bröstcancerföreningen Pärlan Helsingborg/Landskrona 
2012-2016

Ledamot Bröstcancerföreningen Pärlan Helsingborg/Landskrona
2011

1:a vice ordförande Bröstcancerförbundet
2018–ff

Ordförande Bröstcancerföreningen Johanna Göteborg Bohuslän
2015-2017

Kassör och medlems-registeransvarig Bröstcancerföreningen Johanna Göteborg Bohuslän
2013-2015

Aktiv i Bröstcancerföreningen Johanna Göteborg Bohuslän som stödperson sedan 2013

 

Ekonomisakkunnig ledamot
Bröstcancerförbundet
2018–ff

Vice kassör
Bröstcancerföreningen
Agatha Skaraborg

Kort om Susanne
Susanne är grafisk formgivare och konstrnär. Inom dessa områden har hon även arbetat som lärare och kursledare. De senaste åren har Susanne varit aktiv patientföreträdare inom cancerområdet. 

Kort om Rose-Marie
Rose-Marie är distrikts-
sköterska i grunden med 30 års erfarenhet på olika positioner inom Mölnlycke Health Care. Sedan november 2017 har Rose-Marie lämnat arbetslivet. 

 




 Kärstin Ewa-Stina  Else-Marie 
Ledamot Ledamot Ledamot

Kärstin Lindblom-Sandqvist
070-638 87 46

Ewa-Stina Johansson
0739-13 14 12 

 Else-Marie Lindgren
070-223 43 50 

Ledamot Bröstcancerförbundet
2012–ff

Medlem i Bröstcancerföreningen Johanna Halland sedan 2010. Som sekreterare under tre år och vice ordförande under ett år.

Ledamot Bröstcancerförbundet
2015–ff

Ordförande Bröstcancerföreningen Blekinge 2016–ff

Ordinarie ledamot och kassör Bröstcancerföreningen Blekinge 2012-2015

Ordförande i Rådet RCC-syd (patient och närstående) 2014–ff

Ledamot Bröstcancerförbundet
2015–ff

Ordförande 
Bröstcancerföreningen Viola Borås 2014–2017

 

Kort om Kärstin
Kärstin är specialpedagog med ett långt förflutet inom kommun och landsting. Som pensionär är hon timanställd vid Campus Varberg. Hon har även varit engagerad inom idrottens föreningsvärld.

Kort om Ewa-Stina
Ewa-Stina är högskoleutbildad inom medicinsk informatik. Hon har arbetat i 15 år som avdelningschef för patientadministration och därefter som system-administratör i Landstinget Blekinge.

Kort om Else-Marie
Else-Marie har ett förflutet inom marknadsföring och försäljning på Telia. Tidigare kommunalråd i Borås samt riksdagsledamot (KD) 1998-2010.

 




 Åsa Magnusson  Elisabet Schesny

 

Ledamot Ledamot

Ledamot  

 Åsa Magnusson
070-318 08 08

Elisabet Schesny
073-313 72 92 

Susanna Enifena 
070-314 66 22

Ledamot Bröstcancerförbundet
2016–ff

Ledamot Bröstcancerföreningen
Maria Gävleborg
2016–ff

Ansvarig för gruppen
"Unga kvinnor med bröstcancer" Bröstcancerföreningen
Maria Gävleborg

Ledamot Bröstcancerförbundet
2018–ff

Ledamot Bröstcancerföreningen Amazona Stockholm
2017–ff

Styrelsesuppleant Bröstcancerföreningen Amazona Stockholm
2016–ff

Ansvarig för Bröstcancerföreningen Amazonas medlemsaktiviteter
2016–ff

Ledamot
Bröstcancerförbundet
2018–ff

Ledamot och massmediekontakt i Bröstcancerföreningen
Moa-Lina Östergötland
2011–ff (vice ordförande under några år)

Patientrepresentant i Regionalt Cancer Center (RCC) Sydösts ledningsgrupp 2014–2016

Bröstcancerrepresentant i RCC Sydösts patient- och närståenderåd 2012–2016

Föreläst inom vården, på Linköpings Universitet, skolor och patientföreningar samt andra föreningar inom temat ”Min cancerresa”.

Kort om Åsa
Åsa är utbildad kommunikatör med rötterna i Norrbotten. Hon har jobbat som konsult inom bl.a. kundservice, HR, logistik och administration. Nu är Åsa projektkoordinator på Vattenfall. Rehabiliterings-frågor, hälsa och internationella utbyten är frågor hon gärna jobbar med.

Kort om Elisabet
Elisabet arbetar som administratör och konferenskoordinator på fackförbundet Unionen. Före sin bröstcancer arbetade hon i 20 år med arbetsskadeärenden på samma förbund. Åren före Unionen anställd inom stat och kommun. En röd tråd genom arbetslivet har varit att arbeta i verksamheter med koppling till hälsa och sociala frågor.

Kort om Susanna
Susanna är gymnasieingenjör med el/tele-inriktning och har en filosofiekandidatexamen i företagsekonomi. Hon har arbetat som chef inom administration och systemförvaltning, som konsult och projektledare inom IT och som HR-konsult. För närvarande arbetar Susanna som förvaltningsledare och controller inom Region Östergötland.

Allting kan förbättras och utvecklas är hennes ledstjärna, och hon tycker att det är viktigt att lära av andra – varför hon är intresserad av både nationell och internationell samverkan och utvecklingsarbete.




Petra Lysén     
Ledamot    

 Petra Lysén

 

 

Ledamot
Bröstcancerförbundet
2018–ff

Medlem i redaktionskommittén för medlemstidningen BROfästet (nu Magasin B)2015–2017

Medlem i Bröstcancerföreningen Amazona Stockholm

 

 

Kort om Petra
Petra är beteendevetare med fil kand i psykologi och har många år arbetat med verksamhets-utveckling och projektledning inom tjänstesektorn.

Petra lever med spridd bröstcancer och har stort intresse av att arbeta med de frågor som berör denna patientgrupp.