Styrelse

BROs styrelse väljs av medlemsföreningarnas representanter vid riksstämman som hålls var tredje år. Åren mellan kongress/riksstämma kallas ordföranden till ordförandestämma.

BROs styrelse för mandatperioden 2015 - 2017

Du kan skicka e-post till personerna genom att klicka på namnet.

Elizabeth Bergsten Nordström, ordförande Marianne Lundin, 1:a vice ordörande Carin Tegefeldt, 2:a vice ordförande
Ordförande 1:a vice ordförande 2:a vice ordförande
Elizabeth Bergsten Nordström
070 - 288 49 39
Marianne Lundin
070 - 385 61 48
Carin Tegefeldt
072 - 315 04 24

Ordförande BCF Moa-Lina 2007-2010 Styrelsesuppleant BRO 2008 – 2010
Ordförande BRO 2011 – ff
Ordförande EUROPA DONNA 2012-2014 Ledamot av EUROPA DONNAs styrelse 2015

Ledamot BCF Olivia Medelpad 2005
Ordförande BCF Olivia Medelpad 2006-2010
Suppleant BCF Olivia Medelpad 2016 - ff    

Ledamot och kassaförvaltare BRO 2008-2012              

1:e vice ordförande 2013- ff

 

Styrelsesuppleant BCF Amazona 2008
Ordinarie ledamot BCF Amazona 2010
Vice ordförande BCF Amazona 2011 -2013 
Ordinarie ledamot BRO 2011-2012
2:e vice ordförande BRO 2013 - ff

Kort om Elizabeth
Elizabeth Bergsten Nordström, är jurist och har varit verksam inom både offentlig och privat sektor samt arbetat med internationell juridik. Hon deltar aktivt i olika vårdprofessionella forskningsprojekt och arbetsgrupper, både i Sverige och internationellt.

Kort om Marianne
Sekreterar- och ekonomi-utbildad med många års arbetslivserfarenhet inom statliga och privata företag. Marianne har även bedrivit konsultverksamhet inom dessa områden. 

Kort om Carin
Carin arbetar som sjuksköterska med palliativ vård och dessförinnan inom akutsjukvården. Hon är utbildad patient- och
närståenderepresentant i RCC och patientrepresentant i SÖS Patient- och närståenderåd bröstcentrum.
Kärstin Lindblom-Sandqvist, ledamot/sekreterare
Ledamot Ledamot Ledamot

Ewa-Stina Johansson
0739 - 13 14 12

Fotini Papatziamou Medina
0708 - 31 50 40   
Kärstin Lindblom-Sandqvist
070 - 638 87 46

Ordinarie ledamot och kassör BCF Victoria Blekinge 2012 - ff  

Ordförande i Rådet RCC-syd (patient och närstående) 2014 - ff

 Ledamot BCF Amazona 2013 - ff

Vice ordförande BCF Amazona 2014 - ff

 

Vice ordförande och sekreterare BCF Johanna i Halland 2013
Sekreterare BRO 2013 - 2016Kort om Ewa-Stina
Högskoleutbildad inom medicinsk informatik. Har arbetat i 15 år som avdelningschef för patientadministration och därefter som system-administratör i Landstinget Blekinge

Kort om Fotini
Fotini är systemvetare med ett långt förflutet som projekt- och processledare i IT-branschen. I dagsläget arbetar hon med produkt-ledning på Folksam. Fotini är vice ordförande i BCF Amazona och suppleant i BROs styrelse.

Kort om Kärstin
Kärstin är specialpedagog med ett långt förflutet inom inom kommun och landsting. Som pensionär är hon timanställd vid Campus Varberg. Hon har även engagerat sig inom idrottens föreningsvärld.
Susanne 

Ledamot Suppleant

Suppleant 

Else-Marie Lindgren
070 - 223 43 50

Rose-Marie Fredrikson 
073-941 9810

Susanne Dieroff Hay
  070-8443732

Ordförande BCF Viola i Borås 2014 - ff

Ordförande BCF Johanna 2015 - 2017
Aktiv i BCF Johanna som stödperson sedan 2013 och 2013 - 2015 som vice kassör och medlemsregister-ansvarig. 

Suppleant BCF Pärlan 2016 -ff
Ordförande BCF Pärlan 2012-2016. 
Ledamot BCF Pärlan 2011

 

Kort om Else-Marie
Förflutet inom marknadsföring och sälj på Telia. Tidigare kommunalråd i Borås samt riksdagsledamot (KD)  1998 - 2010.

Kort om Rose-Marie
Rose-Marie är distrikts-
sköterska i grunden med 30 års erfarenhet på olika positioner inom Mölnlycke Health Care. Sedan november 2017 har Rose-Marie lämnat arbetslivet.

 

 

Kort om Susanne
Susanne är grafisk formgivare/reklam, konstnär och driver ett B&B i Glumslöv. Har jobbat en hel del som kursledare.
Jag värnar om de mjuka värdena. Att man erbjuds bra efterrehabilitering och anhörigstöd är viktiga punkter.
     
Suppleant  Suppleant   

 Åsa Magnusson
070-318 08 08

 Lena Sandberg
070-680 01 08

 

Suppleant BCF Maria Gävle 2016

Ordförande och stödpersonansvarig BCF Skellefteå 2016 - ff
ledamot BCF Skellefteå 2014

 

Kort om Åsa
Frågor Åsa brinner för är motion och kost som komplement till medicinsk behandling och livssituationen för alla  unga som drabbas. Rehabfrågor intresserar henne mycket.

Kort om Lena
Lena är pensionär med 3 barn och 8 barnbarn. Då hon tidigare arbetat som sjuksköterska har hon fokus på 
vården och att forskningen går framåt . Landstingspolitiker 02-14. bla v. ordf. Patientnämnden.