Valberedning

Valberedning för BROs riksstämma 2017. Valberedningen lägger utifrån nomineringar fram förslag på BROS styrelse.

BROs valberedning för mandatperioden 2015-2017

Du kan skicka e-post till personerna genom att klicka på namnen

Britt Altin Yvonne Bäckius    Izabela Grape  

070-170 13 98

070-247 74 85   070-575 82 72