Valberedning

Valberedning för BROs Kongress 2017. Valberedningen lägger utifrån nomineringar fram förslag på BROS styrelse.

BROs valberedning för mandatperioden 2015-2017

Nomineringar mailas till valberedning2017@bro.se

Du kan skicka e-post till personerna genom att klicka på namnen

Britt Altin

Yvonne Bäckius    Izabela Grape  

070-170 13 98

070-247 74 85   070-575 82 72  

Ulla Karin Svensson

Lisa Fogelberg      
070-319 21 48 070-996 96 29