Pressmaterial

Besök gärna Bröstcancerförbundets pressrum

Allmänt om Bröstcancerförbundet

Bröstcancerförbundet är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation med 33 bröstcancerföreningar över hela landet. Bröstcancerförbundet bildades 1982 av dåvarande 12 bröstcancerföreningar och har idag nära 11.000 medlemmar. Bröstcancerförbundet får statligt bidrag från Socialdepartementet.

Bröstcancerförbundet har till uppgift att främja och tillvarata bröstcancerbehandlades intressen beträffande behandling, vård och rehabilitering liksom de som löper risk att få bröstcancer på grund av ärftlighet.

Allmänt om Bröstcancerfonden

Bröstcancerfonden är de bröstcancerbehandlades egen fond. Den administreras av Bröstcancerförbundet, och organisationen har ett 90-konto vilket innebär att den står under kontroll av Svensk Insamlingskontroll. 90-kontot kallas Bröstcancerfonden. Bröstcancerförbundet är medlem i FRII.

De gåvor som kommer till fonden går till viktig klinisk patientnära forskning, information och stöd till bröstcancerdrabbade och deras närstående:
75 % av nettobehållningen går till bröstcancerforskning
25 % till verksamhetsfonden (information t.ex. webbplatser och broschyrer samt utbildning av stödpersoner), stipendier till vårdpersonal och medlemmar för vidareutbildning samt bidrag till rehabilitering och rekreation till medlemmar.

Allmänt om Rosa Bandet

Rosa Bandet är den internationella symbolen för kampen mot bröstcancer.
Det rosa bandet används av bröstcancerorganisationer över hela världen, särskilt under oktober månad. Det är den internationella bröstcancermånaden med informationsinsatser för att sätta fokus på bröstcancer, öka medvetenheten och kunskapen om sjukdomen samt samla in pengar till forskning och till stöd för verksamhet för bröstcancerbehandlade.

Pink Ribbon, Rosa Bandet, har sitt ursprung i USA liksom oktober som bröstcancermånad. Initiativet togs av kosmetikföretaget Estée Lauder 1991. I Sverige introducerades Rosa Bandet 1994 av Estée Lauder-företagen. Bröstcancerförbundet driver sedan dess en kampanj för Rosa Bandet, under namnet Rosa Oktober, i Sverige med stöd av Estée Lauder. 2001 fick kampanjen en större spridning och genombrott i Sverige då Amelia Adamo började utgivningen av en speciell bilaga om bröstcancer i sin tidning Amelia. 2003 växte kampanjen ytterligare då Cancerfonden började engagera sig och aktiviteterna kring Rosa Bandet har sedan dess vuxit stort.

Logotyper

För information om användningen av Bröstcancerförbundets logotyp, vänligen kontakta kommunikationschef, Mette Hofman-Bang. E-post: mette.hofman-bang@brostcancerforbundet.se alt. 08-546 405 30.