Pressmaterial

Allmänt om BRO

Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation – BRO är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation med 33 bröstcancerföreningar, BCF, över hela landet. BRO bildades 1982 av dåvarande 12 bröstcancerföreningar och har idag drygt 11 500 medlemmar. BRO får statligt bidrag från Socialdepartementet.

BRO har till uppgift att främja och tillvarata bröstcancerbehandlades intressen beträffande behandling, vård och rehabilitering liksom de som löper risk att få bröstcancer på grund av ärftlighet.

Allmänt om Bröstcancerfonden

Bröstcancerfonden är de bröstcancerbehandlades egen fond. Den administreras av Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation – BRO, och organisationen har ett 90-konto vilket innebär att den står under kontroll av Svensk Insamlingskontroll. 90-kontot kallas Bröstcancerfonden. BRO är medlemmar i FRII.

De gåvor som kommer till fonden går till viktig klinisk forskning, information och stöd till bröstcancerdrabbade och deras familjer:
75 % av nettobehållningen går till klinisk patientnära bröstcancerforskning
25 % till verksamhetsfonden (information t.ex. hemsidor och broschyrer samt utbildning av kontaktpersoner), stipendier till vårdpersonal och medlemmar för vidareutbildning samt bidrag till rehabilitering och rekreation till medlemmar.

Allmänt om Rosa Bandet

Rosa Bandet är den internationella symbolen för kampen mot bröstcancer.
Det rosa bandet används av bröstcancerorganisationer över hela världen, särskilt under oktober månad. Det är den internationella bröstcancermånaden med informationsinsatser för att sätta fokus på bröstcancer, öka medvetenheten och kunskapen om sjukdomen samt samla in pengar till forskning och till stöd för verksamhet för bröstcancerbehandlade.

Pink Ribbon, Rosa Bandet, har sitt ursprung i USA liksom oktober som bröstcancermånad. Initiativet togs av kosmetikföretaget Estée Lauder 1991. I Sverige introducerades Rosa Bandet 1994 av Estée Lauder-företagen. BRO driver sedan dess en kampanj för Rosa Bandet i Sverige med stöd av Estée Lauder. 2001 fick kampanjen en större spridning och genombrott i Sverige då Amelia Adamo började utgivningen av en speciell bilaga om bröstcancer i sin tidning Amelia. 2003 växte kampanjen ytterligare då Cancerfonden började engagera sig och aktiviteterna kring Rosa Bandet har sedan dess vuxit stort.

Logotyper

För information om användningen av BRO-logotypen eller Rosa Bandet-logotypen, vänligen kontakta BROs kommunikationschef, Mette Hofman-Bang. E-post: mette.hofman-bang@bro.se alt. 08-546 405 30.