Självundersökning

Så här undersöker du dina bröst

1. Se på dina bröst i spegeln

  • Börja undersökningen stående.
  • Lyft armarna över huvudet.
  • Se efter om indragningar och oregelbundenheter syns i bröstens yttre form. Det märks bäst när armarna lyfts uppåt eller åt sidorna.

2. Känn på dina bröst

  • Undersök brösten när Du ligger ner.
  • Känn systematiskt igenom båda brösten.
  • Känn igenom brösten även när Du duschar.

3. Gör kontrollen regelbundet – minst en gång i månaden.

4. Om du känner någon förändring - kontakta omedelbart läkare.

 

Beställ broschyren ”Bröstcancer” så får du mer information.

Känn dig själv!
Det är du själv som bäst kan känna förändringar i dina bröst. Vid sidan av hälsoundersökning med mammografi upptäcks de flesta fallen av kvinnan själv.