Bröstsupporter för företag

Ert företags roll som Bröstsupporter är viktig och betydelsefull för Bröstcancerförbundet som administrerar Bröstcancerfonden. Med bidrag från er (och andra) delar Bröstcancerfonden ut anslag till bröstcancerforskning och ger stöd till drabbade i form av information och aktiviteter.

Företag som valt att bli Bröstsupporter 2017 - Stor

Företag som valt att bli Bröstsupporter 2017 - Liten

Visa att ni är med oss i kampen mot bröstcancer
Ert ställningstagande som företag är viktigt både internt i företaget såväl som externt. Som Bröstsupporter får ni ett diplom, mailsignatur, banner för er webb och vårt magasin.

Sprid gärna budskapet om att ni är Bröstsupporter på er hemsida, i era mail och via era sociala kanaler, för att engagera fler att göra en god sak.

Nivåer för Bröstsupporter

Bröstcancerfonden erbjuder Bröstsupporter, liten och stor.

Liten (10 000 kr/år)

 • Diplom
 • Mailsignatur
 • Hemsidesbanner (för er hemsida)
 • Vårt magasin (4 nr/år)
 • Omnämning av ert företagsnamn på undersida för "Bröstsupporter Företag" (alfabetisk ordning)

Stor (25 000 kr/år)

 • Diplom
 • Mailsignatur
 • Hemsidesbanner (för er hemsida)
 • Vårt magasin (4 nr/år)
 • Placering av er logga på undersida för "Bröstsupporter Företag" (alfabetisk ordning)
 • Länkad loggad till er hemsida

(För större belopp (från 50 000 kr/år) erbjuder vi er att bli samarbetspartner och ni har då möjlighet att använda Bröstcancerförbundets logotyp i er marknadsföring. För att bli samarbetspartner krävs att Bröstcancerförbundet och företaget skriver ett separat avtal för samarbetet. Kontakta marknads- och företagsansvarig Louise Permelin Berg på telefon 08-546 405 30 eller louise.permelin.berg@brostcancerforbundet.se

 

Villkor Bröstupporter

 • Ert ställningstagande att vara Bröstsupporter löper per kalenderår med tre månaders uppsägningstid. Avtalet förnyas genom att Bröstcancerförbundet sänder faktura för det nya året (i december). Materialet som företaget förfogar över är årsbundet genom att aktuellt årtal framgår av materialet.
 • Första fakturan sänds direkt efter det att företaget meddelat att avtalet ska påbörjas och förnyas därefter med faktura för det nya året i december.
 • Uppsägning av avtal ska ske senast 30 september till Bröstcancerförbundets kansli på telefon 08-546 405 30 eller till e-post: info@brostcancerfonden.se
 • Mailsignatur med utgånget supporter-år ska ej användas av företaget under nytt år.
 • Bröstcancerförbundets logotyp får ej användas av Bröstsupporter.
 • Bidraget som företaget betalar för att vara "Bröstsupporter" är att betrakta som ett icke avdragsgillt bidrag.

Bröstcancerförbundets etiska riktlinjer för samarbeten med företag?

Hur Bröstcancerförbundet ser på samarbeten

I alla samarbeten, kortsiktiga som långsiktiga, eftersträvas ett ömsesidigt engagemang och entusiasm från ingående parter. Parterna ska verka för ett gott samarbete som utmynnar i ömsesidig belåtenhet.

Bröstcancerförbundet är medlem i branschorganisationen FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, som verkar för etisk korrekt penninginsamling, transparens och mål för effekt. Därför förbehåller sig Bröstcancerförbundet att inte samarbeta med företag som:

 • medverkar i korrupt, oetisk eller exploaterande verksamhet
 • är föremål för brottsutredning eller liknande
 • bryter mot nationella och internationella lagar
 • har sin verksamhet inom alkohol-, tobak-, pornografi- eller vapenindustrin
 • Vi samarbetar inte med företag som uppenbart står i konflikt med Bröstcancerförbundets intressen.

Vid frågor, kontakta oss på tel.: 08-546 405 30 eller info@brostcancerforbundet.se