VARMT VÄLKOMMEN
att söka till 2018 års Må Bra-helger
finansierade av Bröstcancerförbundet

Bröstcancerförbundet gör en särskild satsning på återhämtning då det är eftersatt och vi vet att behovet är stort.

OBS: Exakt program för 2018 är ännu inte bestämt.
Vi uppdaterar webbplatsen med nya datum inom kort

MÅ BRA-helg för unga kvinnor med spridd bröstcancer

Programmet innehåller inspiration, gemenskap och goda samtal. Idén är att du får träffa andra i liknande situation, knyta nya kontakter och ha trevligt tillsammans. För att kunna söka till helgen ska du vara under 55 år. Max tolv deltagare per tillfälle.

Bröstcancerförbundet står för program, kost och logi. Du betalar för resan plus en egenavgift på 500 kr*. Programmet är fre–sön.

Vi planerar en helg på våren i norra Sverige och en helg på hösten i södra Sverige.

Till hösten kommer vi även att erbjuda en anhörighelg torsdag till söndag. Håll utkik här!

Ansökan och kursledare

För att kunna ansöka till programmen ska du vara medlem i en bröstcancerförening. Kursledare för samtliga program är Carolina Welin, MOW Hälsa, med lång erfarenhet av rehab och återhämtning i samband med bröstcancerdiagnoser.

Vill du veta mer om programmen kan du kontakta Carolina på carolina.welin@mow.se eller mobilen 070-651 10 90.

För ansökan, mejla asa.sederholm@brostcancerforbundet.se. Snart kommer du även att kunna ladda ner ansökan här.

*) Du har möjlighet att söka medel till egenavgift och resa för programmen ur Bröstcancerfonden om du behöver. Bifoga då din senaste inkomstdeklaration tillsammans med ansökningsblanketten.