Ung företagsverksamhet och BRO

BRO haft många samarbeten med UF-företag, och är tacksamma över alla projekt som vill stödja Bröstcancerfonden. Bröstcancerfonden administreras av BRO och har till ändamål att stödja forskning, driva informationsverksamhet och utvecklingsarbete som syftar till bättre bröstcancervård. Bröstcancerfonden står under kontroll av SFI, Stiftelsen för insamlingskontroll.

Åtagande från skolan och UF

Dessa krav har vi från UF och skolan för att vi ska ingå ett samarbete:

  • Skolan och UF bekostar hela projektet.
  • Skolan ansvarar för att avtalet följs.
  • Skolan ansvarar för att inbetalning av projektvinsten görs på vårt bankgiro eller plusgiro.
  • UF översänder en rapport om projektresultatet till BRO efter periodens utgång.

Läs gärna igenom avtalet för mer information.

Är ni intresserade?

Om ert UF-företag är intresserat av samarbete med BRO och Bröstcancerfonden kan ni ladda ned vårt avtal här. När avtalet är ifyllt ska det skickas till BROs kansli, eller scannas in och mailas till info@bro.se

Material

Efter att avtalet är ifyllt och påskrivet av båda parter får ni en kod och kan hämta material här

 

Har ni några frågor kring samarbeten mellan BRO och UF så kan ni vända er till kansliet på BRO info@bro.se .

 

 

Öppet hus. Reaching Out UF förbereder sig för försäljning till förmån för bland andra Bröstcancerfonden.