Ung företagsverksamhet och Bröstcancerförbundet

Bröstcancerförbundet haft många samarbeten med UF-företag, och är tacksamma över alla projekt som vill stödja Bröstcancerfonden. Bröstcancerfonden administreras av Bröstcancerförbundet och har till ändamål att stödja forskning, driva informationsverksamhet och utvecklingsarbete som syftar till bättre bröstcancervård. Bröstcancerfonden står under kontroll av Svensk insamlingskontroll, en garanti för att gåvorna går till ändamålet.

Åtagande från skolan och UF-företaget

Bröstcancerförbundets krav för att vi ska ingå ett samarbete med UF-företaget:

  • Att UF-företagets produkter inte strider mot Bröstcancerförbundets policies, t.ex. berör produkter inom alkohol, tobak eller narkotika. Eller på annat sätt inte stämmer överens med Bröstcancerförbundets värderingar om alla människors lika värde. Bröstcancerförbundet förbehåller sig rätten att bestämma huruvida en föreslagen produkt är i linje med Bröstcancerförbundets värderingar.
  • Skolan och UF bekostar hela projektet.
  • Skolan ansvarar för att avtalet följs.
  • Skolan ansvarar för att inbetalning av projektvinsten görs till vårt Bankgiro 900-5919 eller Plusgiro 90 05 91-9.
  • UF översänder en rapport om projektresultatet till Bröstcancerförbundet efter periodens utgång.

Läs gärna igenom avtalet för mer information.

Är ni intresserade?

Om ert UF-företag är intresserat av samarbete med Bröstcancerförbundet och Bröstcancerfonden kan ni ladda ned vårt avtal. När avtalet är ifyllt ska det skickas till Bröstcancerförbundets kansli, eller scannas in och mailas till info@brostcancerforbundet.se

Ladda ner UF-avtal för ifyllnad här!

Material

Efter att avtalet är ifyllt och påskrivet av båda parter får ni tillbaka ett ex av avtalet med en kod och kan hämta material här

 

Har ni några frågor kring samarbeten mellan Bröstcancerförbundet och UF så kan ni vända er till kansliet på Bröstcancerförbundet info@brostcancerforbundet.se

 

 

Stort Grattis till Tits Matter UF

Vi är så glada för alla härliga UF-företag som väljer att göra någonting gott med sitt företagande.

Tits Matter UF har under sin projektperiod producerat t-shirts och hoodies som de sålt till förmån för bröstcancerforskningen. Dessutom informerar de om vikten av tidig upptäckt genom bl.a. ett info-blad om hur du undersöker dina bröst och video om hur det är att leva med bröstcancer.

De har lagt upp en ”egen insamling” på vår webb och målet är redan överträffat! 20.600 kronor har kommit in till bröstcancerforskning och vi hoppas och tror att ni kommer att lyckas öka ytterligare.

Insamlingen hittar du här: www.bro.se/insamling?fundraiserId=265

Nu har Tits Matter UF vunnit ”Årets UF-företag 2018 i Stockholm” och snart bär det av för att tävla i SM! Vi önskar stort lycka till och varmt tack för att ni valde att stödja bröstcancerforskningen genom Bröstcancerförbundet.

Tits Matter UF hittar du på Insta och FB: @titsmatteruf