Klämdagen

SJÄLVUNDERSÖKNING - EN GOD VANA SOM RÄDDAR LIV

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor i Sverige. Ungefär 9000 kvinnor får diagnosen varje år och antalet fall ökar med ungefär 1-2 procent årligen. Dessutom kryper sjukdomen ner i åldrarna.

Vad som orsakar sjukdomen vet man inte exakt men sannolikt uppkommer den genom ett samspel mellan kvinnliga könshormoner och livsstilsfaktorer. Det man dock vet är att också ärftliga faktorer, så kallade genetiska faktorer, liksom åldern spelar in. Medianåldern att drabbas av bröstcancer är idag 66 år.

Vi på Bröstcancerförbundet vet att en tidig upptäckt kan vara avgörande och kan rädda liv. Därför har vi tagit fram appen Klämdagen, som med en påminnelsefunktion hjälper kvinnor att komma ihåg att känna igenom sina bröst regelbundet. 

Klämdagen hjälper dig att komma ihåg

Självundersökning är ett komplement till mammografin, som sedan den första juli förra året är kostnadsfri i hela landet för alla kvinnor mellan 40 och 74 år.

Namnet "Klämdagen" är en lek med ord och syftar på den dag i månaden då du som kvinna bör känna igenom dina bröst. Regelbunden självundersökning gör att man tidigt känner eventuella förändringar. Om man känner sina bröst väl, registrerar man snabbt om något är annorlunda. Appen ger även råd om vad du bör göra om du hittar något som är annorlunda. Det finns en informativ text om bröstcancer och vill man ha ytterligare hjälp och stöd kan man klicka sig vidare till Bröstcancerförbundets webbplats. 

Klämdagen lär dig också hur du ska göra.

Appen, finns både för Iphone och Android. Man ställer själv in vilken dag i månaden och vilken tid man vill bli påmind. Bäst är det att känna igenom brösten ett par dagar efter sista mensdag. Då är brösten mjukare och lättare att undersöka. Självklart är appen gratis, bara att ladda ner.

Med sitt glada och tydliga formspråk visar den också hur en självundersökning går till. Hur man går tillväga för att på ett effektivt sätt känna igenom bröst och armhåla. Hittar man något finns där också en checklista och frågor som man kan ställa till sin vårdgivare. Syftet är att skapa en god och positiv vana hos alla kvinnor att göra detta regelbundet.

Är språket i mobilen ett annat än svenska ställer appen automatiskt om till engelska. I framtida versioner hoppas vi kunna erbjuda ett flertal språk bla arabiska, persiska och turkiska. Allt för att nå ut till så manga kvinnor som möjligt.

Enklast laddar du ner appen här eller direkt i AppStore eller GooglePlay

Här kan du beställa flyers för att informera om klämdagen