Rehabilitering

cancerrehabfonden

Cancer- och trafikskadefonden. Här kan man söka bidrag för t ex rehabilitering.

curo

Riksföreningen för cancersjuka där man kan söka bidrag för t ex rehabilitering.

cancerhelp

Ideell förening som vill verka för förbättrade levnadsvillkor för cancerdrabbade.

Patientforsäkring

Info om t ex behandlingsskador