Information om bröstcancer

Socialstyrelsen

Socialstyrelsens medicinska faktadatabas – Patientinformation – Bröstcancer.
Använd sökfunktionen, skriv t.ex Bröstcancer.

Bröstcancerfonden

Om fonden, Rosa Bandet-kampanjer m m

Cancerfonden

Informations- och stödlinje för patienter och anhöriga. Läs om forskningsprojekt.

Cancersamtal

Mötesplats på Internet för bröstcancerpatienter med chat, mailinglistor m m.

Cancer

Astra Zenecas informationsplats om cancer. Bröstcancerskola. Info om läkemedel, forskningsrön o s v.

Väntetider

Om bl a förväntade väntetider inom specialistvården