Visionen bakom DatumLotteriet är att överskotten ska hjälpa organisationerna att fortsätta sitt arbete med att besegra bröstcancer och prostatatcancer.  Förmånstagare för lotteriet är organisationerna Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation och Prostatacancerförbundet.

DatumLotteriets första dragningar startades den 15 december 2009. Lotteriet och alla lotter administreras av Lottericentralen, som funnits sedan 1915.
DatumLotteriets lotteriföreståndare är Malcolm Lilliehöök. Besök www.lottericentralen.se

Statliga Lotteriinspektionen granskar lotteriet och kontrollerar alla dragningar och alla lotter. DatumLotteriet kontrolleras av Sara Näselius som är kontrollant på Lotteriinspektionen. Besök www.lotteriinspektionen.se

DatumLotteriets lotteriföreståndare är Clas-Fredric Lund

Ta kontakt med någon i styrelsen om du är intresserad av att gå med.