Vattengymnastik

BCF Rosa på Gotland erbjuder medlemmar att gå på rabatterad vattengymnastik i mån av plats. Start i januari och i september.

Orter:
Visby
måndagar kl. 16.00 på Skarphäll start 15 januari, Kostnad 800:- för medlem och stödmedlem, ej medlem 1 200:- för 15 gånger.

Hemse tisdagar  kl. 13.00 start 16 januari, Kostnad, 650:- för medlem och stödmedlem, 900:- för ej medlem, antal gånger 15.

Slite ingen egen badtid men det går bra att hoppa in i andra grupper i mån av plats vår och höst, 10 gånger.

Anmälan Visby: Berit B 0498-36081 eller 070-4776499
Anmälan Hemse: Monika 0498-49 90 21
Anmälan Slite: Annika 0707 43 08 06

Finns möjlighet för anhöriga att komma med på vattengymnastiken.