Stödpersonsverksamhet

Stödpersonsverksamheten är kärnan i Bröstcancerföreningarnas arbete.

Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation BRO har antagit regler för hur verksamheten skall bedrivas. I dessa står bland annat:

 
  • Stödpersonen är en bröstcancerbehandlad medlem i en bröstcancerförening.
  • Stödpersonen har bearbetat sin egen kris och kommit i fysisk och psykisk balans.
  • Stödpersonen har genomgått utbildning för kontaktpersoner.
  • Stödpersonen arbetar ideellt och har moralisk tystnadsplikt.
  • Beträffande medicinska frågor hänvisar stödpersonen till sjukvårdspersonalen.
  • Stödpersonen ger hjälp och stöd genom att lyssna och dela med sig av sina egna erfarenheter.
  • Stödpersonen visar genom sin närvaro att man kan leva ett bra liv även som bröstcancerbehandlad.
  • Stödpersonen är en resurs och tillgång som kompletterar sjukvårdens insatser men inte avser att till någon del ersätta dessa.

Stödpersoner i Uppsala län är fem till antalet och är födda mellan 1945 och 1978. Samtliga är bröstcancerbehandlade mellan åren 1987 och 2013.

Vi vill skapa en mötesplats för alla bröstcancerdrabbade i vårt län.

Varje termin inbjuder vi till medlemsmöten med aktuella föredrag, information m.m.

Du som vill ha någon att prata med - ring vår jourtelefon: 018-30 38 72

Även om vi inte har en manlig stödperson i Uppsala län kan vi hänvisa Dig vid behov till en manlig stödperson i någon annan förening för stöd till anhörig make.

Stödpersonsansvarig är Lena Matsson
e-post: lena.matsson@privat.utfors.se