Medicinsk Yoga

Medicinsk Yoga: För ledare, se sista Pärlebreven.


Medicinsk yoga är ett jättebra sätt att bl a slappna av och ta hand om ömma leder, höga blodtryck och mycket annat. Medicinsk Yoga används på de större sjukhusen i Sverige. Möjlighet till Prova-på-gång.