Vilka är vi?

epost: info@bcfparlan.se

Postadress: BCF Pärlan Helsingborg, Dunkärrsgatan 2, 256 57 Ramlösa

Bankgiro: 5900-7799 , Swish 123 048 2364

Medlemsavgift 250:-. Stödmedlem 200:-. Familjemedlem 200:-

Orgnr: 80 2413-6361