Om oss

Bröstcancerföreningen Kungsängsliljan är en stödförening för personer som har drabbats av bröstcancer, samt deras anhöriga.

Föreningen är ansluten till BRO, Bröstcancerföreningarnas riksorganisation. Vi finns även på Facebook! Sök på "Bröstcancerföreningen Kungsängsliljan Uppsala län" eller gå in direkt på https://www.facebook.com/bcfuppsala

BCF Kungsängsliljan är en ideell organisation som bildades 1981 av kvinnor som själva var bröstcancerbehandlade. Vi har idag cirka 250 medlemmar.

BCF Kungsängsliljan vill vara till stöd för de drabbade och deras familjer genom att finnas till när man behöver någon att tala med. Föreningen försöker på olika sätt verka för omhändertagande av bröstcancerdrabbade samt deras anhöriga.

BCF Kungsängsliljan har Öppet Hus-verksamhet ungefär en gång i månaden, där medlemmarna kan få information, föreläsningar, utflykter samt gemytlig tillvaro med andra medlemmar. Kontaktpersoner och styrelsemedlemmar är representerade vid Öppet Hus. Föreningen anordnar studiecirklar exempelvis i vattengymnastik och yoga eller det som önskas av medlemmarna. Som medlem får Du tidningen BRO-fästet. Tidningen kommer med 4 nummer per år med aktuella referat från kongresser, vetenskapliga rapporter samt lättare artiklar.

Vill du bli medlem eller vara en Stödmedlem  i vår förening?

Du kan fylla i formuläret under rubriken Bli medlem på denna sida. Du kan också välja att kontakta oss via mejl, eller betala medlemsavgiften på 200 kronor/kalenderår till vårt plusgiro-konto 639806-9. Glöm inte att skriva ditt namn, adress, telefonnummer, och gärna en e-postadress, samt att du är en ny medlem eller stödmedlem. Du kan vara stödmedlem om Du själv inte är bröstcancerdrabbad men vill stödja vår verksamhet. Medlemsavgiften är densamma för alla, och såväl "vanliga" medlemmar som stödmedlemmar är välkomna till våra träffar.

Välkommen!

Våra stödpersoner når du via vår jourtelefon: 018-30 38 72