Om oss

 

Bröstcancerföreningen Rosa på Gotland, är en stödförening för personer som har
drabbats av bröstcancer. Föreningen är ansluten till BRO, Bröstcancerföreningarnas riksorganisation.

Bcf Rosa på Gotland är en ideell partipolitisk och religiöst obunden förening som
bildades 1984. Föreningen har ca 180 medlemmar.

Bcf Rosa på Gotland har till uppgift att tillvarata de bröstcancerbehandlades
intressen och vara till stöd för de drabbade och deras familjer genom att finnas
till när man behöver någon att tala med. Vi verkar också för att ge saklig information och upplysning till myndigheter, institutioner och allmänhet om de
bröstcancerbehandlades situation.

Bcf Rosa på Gotland gör också framställningar till och samarbetar med sjukvård,
landsting, kommunala myndigheter samt andra organ och intressegrupper, som
handlägger eller har beröring med dessa frågor.

Bcf Rosa på Gotland har utbildade stödpersoner med egen erfarenhet av
bröstcancer och stödjer samt informerar bröstcancerpatienter före, under och efter
olika slag av behandling. Stödpersonerna har tystnadsplikt.

Bcf Rosa på Gotland arrangerar temamöten och föreläsningar i relevanta ämnen
liksom samkväm och medlemsmöten i form av Öppet Hus. Som medlem får du även Bcf´s Rosas tidningen två gånger om året samt Brofästet, utgiven av BRO. Ett led i friskvårdsarbetet är vår vattengymnastik på Korpen i Visby och i Hemse och Slite. Vi har även Yoga i Visby.