VÄLKOMNA !

Vi vill skapa en mötesplats för alla bröstcancerdrabbade i vårt län. Vår uppgift är att sprida kunskap och hopp.

Ljusmanifestation

bcf.uppsala@hotmail.com
https://www.facebook.com/bcfuppsala 

Här kan du läsa om oss, vad vi står för och vad vi gör. Bli gärna medlem och visa ditt stöd. Här finns även aktuella händelser och kalendarium.

Plusgiro: 639806-9
Bankgiro: 5569-6181

Våra stödpersoner når du via vår jourtelefon: 018-30 38 72