Bli medlem

Vi arbetar med att tillvarata bröstcancerbehandlades intressen i vårt län.

Vårt arbete är ideellt så ju fler vi blir desto större möjlighet har vi att kunna påverka och förbättra bröstcancervården i Blekinge län. Vi finns som stöd för dig som är orolig, för dig som är drabbad och för dig som är anhörig.

Medlemsavgift 200 kr/år.

Det är samma avgift för medlemskap och stödmedlemskap.

Bankgiro 340-1825

Skriv namn, adress och telefonnummer på inbetalningsblanketten.