Stödpersoner

Vi är bröstcancerbehandlade kvinnor som bearbetat våra egna kriser, kommit i fysisk och psykisk balans och har genomgått särskild utbildning. Vi ger hjälp och stöd genom att lyssna och dela med oss av våra egna erfarenheter. Som stödperson har vi moralisk tystnadsplikt och hänvisar i medicinska frågor alltid till läkare eller annan sjukvårdspersonal. Behöver du någon att prata med?


SP-ansvarig:
Monika Bäckstäde, 71 år
Adress: Idrottsvägen 36, 62377 KLINTEHAMN
Mobil: 0761640418
E-post: monica@bcf-rosa.se
Operation: Deloperation
Typ av behandling: Antiöstrogener, Strålbehandling
Stödperson:
Monika Bäckstäde, 71 år
Adress: Idrottsvägen 36, 62377 KLINTEHAMN
Mobil: 0761640418
E-post: monica@bcf-rosa.se
Operation: Deloperation
Typ av behandling: Antiöstrogener, Strålbehandling